Een Franse formele brief in het Frans schrijven: een stappenplan

Bijleren: talen 4 min

Bonjour Monsieur, Madame…? Het is niet makkelijk om een formele of zakelijke brief te schrijven in het Frans! Wat is de juiste aanhef en hoe schrijf je een goede afsluiting? Omdat we ons eerder al hebben gebogen over het schrijven van nette en formele e-mails en brieven in het Engels en het Nederlands, richten we ons in deze blog op de formele brief in het Frans!

Frans formele brief

Geef je brief een duidelijk onderwerp

Bij het opstellen van een formele brief is het bedenken van een goed onderwerp essentieel. Een duidelijk onderwerp (l’objet of le sujet van de brief) geeft de geadresseerde meteen een goed idee waarover de brief gaat. Ga dus voor een duidelijk onderwerp die kort maar krachtig is!

Een paar voorbeelden van een duidelijk onderwerp:

 • Candidature spontanée Marketing Manager (naam van het bedrijf) (jouw eigen naam)
 • Proposition campagne mois de mai
 • Entretien du 7 mars avec l’équipe de (naam van bedrijf)

Het belang van een juiste aanhef

Het begin van je brief zet meteen de toon. Een juiste aanhef is daarom essentieel. Daarnaast hechten Franstaligen meer belang aan een correcte aanspreking en verwoording dan anderen. Let dus goed op hoe je iemand aanspreekt in je formele brief in het Frans.

Weet je wat de achternaam van de geadresseerde is, dan kan je hem/haar aanspreken met ‘Monsieur’ of ‘Madame’ + achternaam:

 • Cher Monsieur Dupont,
 • Chère Madame Leclercq,

Houd in gedachten dat ‘cher’ wordt gebruikt bij een man en ‘chère’ bij een vrouw!

Weet je niet wat de achternaam is, dan kun je gewoon ‘Monsieur’ of ‘Madame’ gebruiken:

 • Cher Monsieur,
 • Chère Madame,

Weet je niet of het een man of een vrouw is, dan gebruik je:

 • Madame, Monsieur

Uiteraard hoef je hier dan geen ‘cher’ of ‘chère’ aan toe te voegen!

Bouw je brief goed op

Zorg voor een overzichtelijke maar beknopte inhoud. Gebruik de Q.Q.O.Q.C methode:

Qui? Quand? Où? Pourquoi/de Quoi parle-t-on? Comment? Stel jezelf deze vragen bij het opstellen van de brief.

Introduceer jezelf kort. Wat is de reden van jouw brief? Wees to the point. Omschrijf je onderwerp/probleem/vragen/eventuele oproep tot actie kort en bondig.

Bijvoorbeeld:

Je suis une étudiante à l’Université de Maastricht et je m’installerai à Paris pendant une année pour mon travail. Ainsi, je suis à la recherche d’un appartement dans le 11ième arrondissement. J’ai vu votre annonce ref.(x) et j’aimerais encore avoir quelques informations concernant cet appartement.

Gebruik een beleefde en formele toon. Schrijf altijd in de vous-vorm en vermijd de tu-vorm.

Wees zo kort en bondig mogelijk. Onthoud: schrijven is schrappen! Alles wat uit je tekst kan zonder dat het doel van de brief onduidelijk wordt, kun je weglaten. Misschien heeft de geadresseerde wel veel brieven die hij of zij elke dag moet lezen en beantwoorden. Een duidelijke, bondige brief leest lekker snel – namens de geadresseerde bedankt!

Sluit de brief goed af

Er bestaan verschillende manieren om een formele brief in het Frans goed af te sluiten. Wat is de Franse variant van ‘met vriendelijke groeten’? Ook dit is afhankelijk van de persoon naar wie je schrijft én of je hem of haar kent. Hieronder zijn een paar voorbeelden:

De geadresseerde is een belangrijk figuur binnen de organisatie (bijvoorbeeld met een hoge functie of titel), of je kent de geadresseerde niet:

 • Respectueusement. / Salutations respectueuses.

Je weet de naam van de geadresseerde:

 • Salutations distinguées. = Gebruik dit als je hem/haar voor de eerste keer schrijft.
 • Sincères salutations. / Cordiales salutations./ Meilleures salutations. = Gebruik dit wanneer je al eerder brieven hebt uitgewisseld met deze persoon.

Wanneer je iets vraagt in je brief, sluit dan af met een klein dankwoord bij voorbaat. Hierdoor heb je ook een grotere kans dat de geadresseerde snel reageert:

 • Je vous remercie d’avance. (= Ik dank u bij voorbaat.)
 • Je vous remercie par avance de votre réponse. (= Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.)

Echter, ben jij degene die informatie geeft of wil je duidelijk maken dat je openstaat voor andere vragen? Schrijf dan het volgende:

 • N'hésitez-pas à me faire part de vos commentaires/à me (re)contacter pour... (= Aarzel niet om me nog verdere bedenkingen te sturen/om me (opnieuw) te contacteren voor...)
 • Je me tiens à votre disposition/à votre écoute pour toute question supplémentaire/pour vous conseiller/pour... (= Ik sta tot uw beschikking/ ik hoor het graag als er nog vragen zijn/ indien ik u verder kan helpen...)

Tot slot onderteken je de brief met je voor- en achternaam.

Vind je het lastig om e-mails of brieven te schrijven in het Frans, of Franse teksten in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met BijlesHuis! Wij kunnen een geschikte privédocent Frans voor je vinden voor begeleiding op maat.

Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikels? Schrijf je hieronder in voor onze maandelijkse, spam-free newsletter.

frans brief formeel
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter