20 Nederlandse en Engelse quotes over studeren om jou te motiveren

Rond studeren 6 min

Er bestaan veel quotes over studeren van beroemde wetenschappers, kunstenaars en auteur s die een stukje levensadvies bevatten. Iedereen kan wel wat inspiratie gebruiken, zeker als je een hardwerkende scholier of student bent! Daarom heeft BijlesHuis 20 bekende Engelstalige quotes over studeren opgesteld en ze naar het Nederlands vertaald. Sommige quotes zijn inspirerend, sommige zijn grappig. En soms zijn ze ook gewoon ongelogen waar. Aan het einde van de reeks hebben we drie quotes over studeren geselecteerd waar we dieper op de betekenis ingaan.

quotes, engels, nederlands, motiverend, motiverende quotes

Quotes over studeren in het Engels en Nederlands

1.

"There is no substitute for hard work." – Thomas Edison
"Er is geen vervanging voor hard werken." – Thomas Edison

2.

"I'm not telling you it's going to be easy - I'm telling you it's going to be worth it." – Art Williams
“Ik zeg niet dat het gemakkelijk gaat worden - ik zeg je dat het de moeite waard is.” – Art Williams

3.

"Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing." – William Arthur Ward
“Studeer terwijl anderen slapen; werk terwijl anderen lanterfanten; bereid je voor terwijl anderen aan het spelen zijn; en droom terwijl anderen wensen.” – William Arthur Ward

4.

"Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do." – Pele
“Succes is geen toeval. Het is hard werken, doorzettingsvermogen, leren, studeren, offers brengen en het meest belangrijke: houden van wat je doet of leert doen.” – Pele

5.

"A bad semester or one bad grade won’t define your future." – Olivia Alnes
"Een slecht semester of één slecht cijfer zal je toekomst niet bepalen." – Olivia Alnes

6.

"Believe you can and you're halfway there." – Theodore Roosevelt
“Geloof dat je het kan en je bent al halverwege.” – Theodore Roosevelt

7.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." – Nelson Mandela
"Onderwijs is het krachtigste wapen waarmee je de wereld kan veranderen." – Nelson Mandela

8.

"The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change." – Carl Rogers
"De enige persoon die is opgeleid, is degene die geleerd heeft hoe te leren.. en hoe te veranderen." – Carl Rogers

9.

"An investment in knowledge pays the best interest." – Benjamin Franklin
"Een investering in kennis levert de beste rente op." – Benjamin Franklin

10.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." ― Mahatma Gandhi
"Leef alsof je morgen zou sterven. Leer alsof je eeuwig zou leven." – Mahatma Gandhi

11.

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." ― Benjamin Franklin
“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.” – Benjamin Franklin

12.

"Learning never exhausts the mind." ― Leonardo da Vinci
"Leren put de geest nooit uit." – Leonardo da Vinci

13.

"Don't just read the easy stuff. You may be entertained by it, but you will never grow from it." ― Jim Rohn
“Lees niet alleen de gemakkelijke dingen. Je kunt er misschien door worden vermaakt, maar je zult er nooit door groeien.” – Jim Rohn

14.

"I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed." ― Michael Jordan
“Ik heb keer op keer gefaald in mijn leven en dat is de reden waarom ik geslaagd ben.” – Michael Jordan

15.

"It is what we think we know already that prevents us from learning." ― Claude Bernard
“Het is wat we denken al te weten dat ons ervan weerhoudt om bij te leren.” – Claude Bernard

16.

“People learn something every day whether they like it or not.” – Lauren Bacall
"Mensen leren elke dag iets, of ze willen of niet." – Lauren Bacall

17.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” – Albert Einstein
“Onderwijs is niet het leren van feiten, maar het trainen van de geest om na te denken.” – Albert Einstein

18.

"The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you."— B.B. King.
“Het mooie aan leren is dat niemand het van je af kan nemen.” – B.B. King.

19.

“There is no greater wealth than wisdom, no greater poverty than ignorance.” – Ali ibn Abi Talibt
"Er is geen grotere rijkdom dan wijsheid, geen grotere armoede dan onwetendheid.” – Ali ibn Abi Talibt

20.

“Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back.” – Bill Copeland
"Studeren is als roeien tegen de stroom in: niet vooruitgaan is terugvallen." – Bill Copeland

3 motiverende quotes over studeren verder uitgelegd

"There is no substitute for hard work." – Thomas Edison

Je kan deze quote over studeren op twee manieren interpreteren.

Aan de ene kant zou Edison hiermee aan kunnen duiden dat hard werken de enige manier is om echt succesvol te worden. Er bestaan geen foefjes of alternatieven om de absolute top te bereiken dan er zelf echt heel hard voor te werken. Doorzetten, dat is de boodschap. Valsspelen door middel van spiekbriefjes en andere trucjes helpen je misschien door een examen heen, maar je zal de stof nooit echt zo goed beheersen als je er niet echt goed voor hebt gestudeerd.

Aan de andere kant valt dit ook te interpreteren als het euforische gevoel dat je kan krijgen als je succesvol bent. Niets geeft een beter gevoel dan het zien dat al je harde werk vruchten heeft afgeworpen. Er komt een gevoel van voldoening naar boven als je beseft dat het geboekte succes iets is dat je zélf hebt gecreëerd!

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." ― Benjamin Franklin

Franklin haalt bij deze quote over studeren een belangrijke leervorm aan: het leren door te doen. Denk bijvoorbeeld aan kleine kinderen die zelf op onderzoek uitgaan. Ze raken alles aan, stoppen van alles in hun mond en proberen veel dingen. Als je dingen zelf uitprobeert, onthou je ze beter. Waardoor komt dat? Doordat je tijdens het zelf uitproberen van dingen fouten maakt, en juist van die fouten leer je het meest. Je weet niet alleen wat niet werkt, maar nóg belangrijker: je weet nu wat wél werkt.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” – Albert Einstein

Misschien vind jij studeren wel nutteloos omdat je je best doet om alles uit je hoofd te leren, maar tijdens de toets alles bent vergeten. Herkenbaar? Albert Einstein zal het met je oneens zijn! Hij gelooft juist dat je door onderwijs veel bijleert. Volgens Einstein leer je beter te interpreteren, kritisch na te denken en beter om te gaan met andere mensen. Je leert vaardigheden die niet met boeken te leren vallen.

Hopelijk heeft deze lijst van 20 bekende motiverende quotes over studeren je geïnspireerd, gemotiveerd of ten minste geamuseerd. 😉 Heb je nog wat extra motivatie nodig, of een duwtje in de rug? Contacteer dan vrijblijvend BijlesHuis!

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

quotes quote nederlands Engels leren Engels taal taal leren